"En oas för både människor och djur"

Välkommen till Fiestad farm!

Fiestad Farm – en plats där lugnet sprider sig, där man får vara sig själv,
en plats för både människor och djur.

Låt oss ta hand om er

På Fiestad Farm är människor, hästar och
hundar hjärtligt välkomna.

Tre ljusa rum med olika karaktär

I sädesmagasinet från slutet av 1800-talet ryms
idag 3 rum, 2 badrum och ett kök.

Din häst kommer att stormtrivas

Här finns boxar för uppstallning vid tävling, träning,
genomresa eller egen semester.

Priser